دوشنبه, 16 تير 1399

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • ساعت : ۱۱:۳۶:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ 
  • کد خبر : ۱۱۲۶۲۹
برگزاری نشست مشترك با آموزش ترویج سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان
برگزاری  نشست مشترک با آموزش ترویج سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان جهت بررسی ابعاد شیوه نامه جدید آموزش های مهارتی بهره برداران

برگزاری  نشست مشترک با آموزش ترویج سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان جهت بررسی ابعاد شیوه نامه جدید آموزش های مهارتی بهره برداران

این جلسه روز دوشنبه 24 تیرماه ساعت 10 صبح در اتاق جلسات معاونت آموزشی مرکز که با حضور آقای دکتر ایراندوست، آقای مهندس فاتحی، آقای مهندس بختیاری و خانم مهندس واعظ از مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و دو نفر نماینده ازآموزش ترویج سازمان آقای مهندس اکبری و آقای مهندس سیچانی شکل گرفت، ابعاد مختلف شیوه نامه جدید آموزش های مهارتی بهره برداران به بحث و بررسی گذاشته شد و توافقاتی در مورد نحوه ی اجرای شیوه نامه و تشکیل کارگروه ایجاد گردید.

امتیاز :  ۱/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها