سه‌شنبه, 24 تير 1399

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • Time : ۱۲:۱۰:۰
  • Date :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ 
  • News Code : ۱۱۳۶۸۰
آغاز كلاسهای سنجش مهارت گیاهان دارویی كاشان، جهت اخذ مدرك دیپلم
آغاز کلاسهای سنجش مهارت گیاهان دارویی، در سفید شهر توسط پردیس آموزش کشاورزی کاشان، جهت اخذ دیپلم گیاهان دارویی

آغاز کلاسهای سنجش مهارت گیاهان دارویی توسط پردیس آموزش کشاورزی کاشان

 کلاسهای سنجش مهارت گیاهان دارویی، در سفید شهر توسط پردیس آموزش کشاورزی کاشان، جهت اخذ مدرک دیپلم گیاهان دارویی از 12 مرداد آغاز گردید.

 

Ratings Average :  ۰ |  Ratings Submitted :  ۰

Tags