جمعه, 9 اسفند 1398

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • تعداد بازدید : 158
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان‏ گزارش داد:
حضور محققین معین مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان ‏اصفهان در شهرستان فلاورجان

‎‏‏به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ‏دکتر مهرداد محلوجی رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و محقق معین منطقه فلاورجان، ‏دکترخیام باشی و مهندس حیدری محققین معین منطقه فلاورجان و حمید رضا مطاعی ناظر عالی ‏و مروج مدیریت هماهنگی ترویج استان از شهرستان فلاورجان بازدید کردند.‏

 این بازدید با هدف، ارزیابی فصلی منطقه و بازخورد جلسات قبل، آشنایی با همکاران مدیریت و ‏پهنه شهرستان جهادکشاورزی فلاورجان و همچنین برگزاری کارگاه آشنایی با مباحث انرژی، ‏تغذیه و ارقام گندم و جو انجام گردید.‏

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها