شنبه, 17 خرداد 1399

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • تعداد بازدید : 46
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گزارش داد:
برگزاری سخنرانی علمی "بررسی بیلان انرژی واثرات زیست محیطی تولیدگندم درمنطقه اصفهان"

‎‏‏به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، جلسه سخنرانی با عنوان "بررسي بيلان انرژي واثرات زيست محيطي توليدگندم درمنطقه اصفهان" توسط دکتر حیدری سلطان آبادی در محل سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان برگزار شد.
در این سخنرانی که با حضور محققین و اعضای هیات علمی مرکز، مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان انجام شد، اصول محاسبه و بررسی جریان انرژی و اثرات زیست محیطی در تولید گندم استان تشریح و نتایج آن ارائه گردید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها