جمعه, 16 خرداد 1399

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • تعداد بازدید : 59
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گزارش داد:
برگزاری سخنرانی علمی "پایش و فرونشست زمین در استان اصفهان" در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

‎‏‏به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، جلسه سخنرانی علمی "پایش و فرونشست زمین در استان اصفهان" با حضور محققین و اعضای هیات علمی مرکز، مدیران و کارشناسان اداره منابع طبیعی استان اصفهان، ریاست و کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان و مدیریت بحران استان اصفهان در سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد.

 در این جلسه دکتر کورش شیرانی، نتایج پژوهش ها و طرح های تحقیقاتی خود را از سال 1394 تا کنون در دشت های بحرانی تحت تاثیر فرونشست را ارائه نمود. بر اساس 8 منطقه مطالعاتی دشت مهیار، شهر اصفهان، منطقه سجزی واقع در شرق شهر اصفهان، منطقه حبیب آباد، شاهین شهر، منطقه کاشان، دشت گلپایگان، دشت دامنه داران و دشت نجف آباد با استفاده از روش های تحلیل افت آب زیرزمینی، ترازیابی دقیق و تکنیک تفاضلی راداری تصاویر ماهواره ای میزان فرونشست زمین و عوامل موثر در بروز آن ارایه گردید.

دکتر شیرانی کفت: نتایج نشان می دهد میزان فرونشست زمین حاصل از تمام روش‏های تداخل‏سنجی در این پژوهش اعم از تداخل‏سنجی تفاضلی و روش‏های مبتنی بر پراکنش‏گرهای دائمی دقیقا با بیشترین افت آب منطبق و روند آن مشابه نشست حاصل از ترازیابی دقیق در کلیه مناطق مطالعاتی بوده است.

 ایشان افزود: با توجه به انطباق مناطق فرونشست با مناطق کشاورزی و برداشت آب، عامل افت آب‏های زیرزمینی تاثیر مستقیمی بر روی پدیدار شدن فرونشست زمین دارد. با توجه به تحقیقات انجام گرفته پیشنهاد شد مطالعات امکان سنجی به منظور انجام و توسعه طرح های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در مناطق بحرانی در دستور کار وزارتخانه های ذیربط قرار گیرد.

وی گفت: لزوم استفاده از تصاویر رادرای (با توجه به دقت و سرعت بالا، هزینه پایین برای مناطق با وسعت زیاد) در پایش مداوم دشت ‏ها از نظروضعیت هیدروژئولوژی تهیه نقشه های پهنه ‏بندی و پیش‏بینی فرونشست زمین در دشت های استان و انجام پژوهش های بیشتر برای ارتقاء دقت پایش در دستور کار قرار گیرد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها