سه‌شنبه, 24 تير 1399

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • Visited: : 100
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گزارش داد:
برگزاری اولین جلسه كمیته فنی بخش تحقیقات گیاه پزشكی مركز تحقیقات و آموزش ‏كشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال 1399‏

‎‏‏به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اولین ‏جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات گیاه پزشکی در سال جاری با حضور دکتر باقری رئیس بخش ، ‏اعضاء هیات علمی و محققین بخش تحقیقات گیاه پزشکی برگزار شد.‏
در ابتدای جلسه دکتر باقری ضمن تبریک مجدد سال نو و حلول ماه مبارک رمضان از همکاران ‏خواستند با توجه به شرایط خاص کشور و شیوع ویروس کرونا با رعایت پروتکل‏های بهداشتی با ‏جدیت در راستای تحقق اهداف سازمان بکوشند. ‏
در ادامه جلسه دکتر نصر اصفهانی دو پروژه تحقیقاتی تحت عناوین «بررسی مقاومت و فعالیت های بیوژنتیکی ارقام جدید و لاین های امیدبخش گندم به بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه ‏Biopolaris sorokniana‏ » و «بررسی واکنش ارقام بومی و خارجی کدو به بیماری بوته میری ‏Phytophthora melonis‏ و فعالیت‌های بیوژنتیکی » مطرح نموده و توضیحات لازم را ارائه ‏کردند. سپس همکاران نقطه نظرات خود را بیان نمودند.‏
در پایان از مهندس اسفندیاری به ‏عنوان رابط روابط عمومی مرکز به خاطر جدیت در جمع ‏آوری و ‏تنظیم اخبار بخش تقدیر و تشکر به عمل آمد و از همکاران خواسته شد اخبار فعالیت‌های خود را ‏جهت انعکاس در سایت مرکز در اسرع وقت در اختیار ایشان قرار دهند. ‏

Ratings Average :  ۵/۰۰ |  Ratings Submitted :  ۱

Tags