شنبه, 25 مرداد 1399

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • تعداد بازدید : 50
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گزارش داد:
جلسه هماهنگی محققین معین شهرستان اردستان اصفهان برگزار شد

‎‏‏به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ‏جلسه محققین معین شهرستان اردستان با حضور مهندس قدیری از مدیریت ترویج سازمان ‏جهاد کشاورزی استان اصفهان و کارشناسان پهنه مدیریت جهاد شهرستان اردستان برگزار ‏گردید.‏ ‏

در ابتدا کارشناسان مربوطه گزارشی در خصوص فعالیتهای انجام شده ارائه نمودند، سپس ‏مهندس قدیری در خصوص فعالیت هر یک از کارشناسان صحبت نمودند.‏ ‏ در ادامه دکتر بحرینی نژاد نحوه تعامل نزدیک مرکز تحقیقات با کارشناسان پهنه و اعلام ‏آمادگی این مرکز در خصوص حل مشکلات کشاورزی شهرستان را بیان نمودند.‏

 ‏ ایشان در خصوص کشت و توسعه گیاه کنگر فرنگی به عنوان یک گیاه چند منظوره نکاتی را ‏ارائه نمودند که مورد استقبال کارشناسان پهنه این شهرستان قرار گرفت. سپس بازدیدی از ‏ایستگاه زواره و بخش های آموزش کشاورزان صورت گرفت.‏

امتیاز :  ۳/۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها