پنج‌شنبه, 14 مرداد 1400

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • تعداد بازدید : 11
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گزارش داد:
دوره مجازی بهبود بازده غذایی در تغذیه طیور گوشتی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، دوره مجازی " بهبود بازده غذایی در تغذیه طیور گوشتی" با حضور مهندس علیرضا آذربایجانی مدرس این دوره، کارشناسان جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات، بهره برداران سراسر کشور و فراگیران کار و دانش برگزار شد.

این دوره با هدف بکارگیری تغذیه موثر در پرورش طیور گوشتی تشکیل گردید و مباحثی از قبیل بررسی تشریح ضریب تبدیل غذایی، عوامل تغذیه ای و غیر تغذیه ای موثر بر بازده غذایی، سویه های مرغ گوشتی، استاندارد جوجه های با کیفیت، تغذیه اولیه جوجه و تغییر تدریجی جیره غذایی و نکاتی در مورد آبخوری ارائه گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها