پنج‌شنبه, 14 مرداد 1400

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

  • تعداد بازدید : 9
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گزارش داد:
دوره مجازی روش های فیزیكی كاهش تاثیر تنش حرارتی در گاو شیری

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، دوره مجازی " روش های فیزیکی کاهش تاثیر تنش حرارتی در گاو شیری" با حضور دکتر حسن رفیعی مدرس این دوره، کارشناسان جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات، بهره برداران سراسر کشور و فراگیران کار و دانش برگزار شد.

این دوره با هدف آشنایی با مدیریت تنش حرارتی درگاو تشکیل گردید و مباحثی از قبیل تشریح تنش حرارتی، عوامل موثر بر ایجاد تنش حرارتی، روش های کاهش تاثیر تنش حرارتی، تاثیر سایه بان، آبخوری ، خیس کردن بدن گاو و تهویه در قسمت های مختلف ارائه گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها